הודעה משפטית

 1. מטרה והסכמה

הודעה משפטית זו מסדירה את השימוש באתר: www.gizupp.com

אתר האינטרנט www.gizupp.com מספק שירותים שמטרתם העיקרית היא לאפשר קשר בין משתמשים לחברה, ליצור איתנו קשר או לבקש הצעת מחיר.

הגלישה באתר האינטרנט www.gizupp.com מייחסת את תנאי המשתמש של אותו הדבר ומרמזת על הסכמה מלאה וללא תנאים של כל אחת מההוראות הכלולות בהודעה משפטית זו, העשויות להשתנות.

על המשתמש לעשות שימוש נכון באתר האינטרנט בהתאם לחוק, תום לב, סדר ציבורי, שימושים בתעבורה והודעה משפטית זו. המשתמש יהיה אחראי ל-.ENSO ECOMMERCE, S.L ולצדדים שלישיים בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מאי עמידה בהתחייבות זו.

 1. בעלות באתר וזיהוי ספק שירותי חברת המידע

על מנת לעמוד בעקרון המידע הכללי הנדרש על פי סעיף 10 לחוק 34/2002, מיום 11 ביולי, על שירותי חברת מידע ומסחר אלקטרוני, אנו מודיעים למשתמשים שלנו כי אתר זה שייך ל-ENSO .ECOMMERCE, S.L עם CIF B76750595, רשום עם מרשם המסחר של Santa Cruz de Tenerife בעמוד TF-59996, פוליו 83 בכרך 3533 של סעיף 1.

כתובת: info [at] gizupp.com

אימייל: info [at] gizupp.com

האתר מתארח על ידי: Shopify Inc.


 1. תנאי גישה ותנאים כלליים

האתר ושירותיו נגישים בחינם וללא עלות, אם כי השימוש באזורים או שירותים מסוימים מותנה בהשלמת טפסים לאיסוף נתונים. רק אנשים מעל גיל 18 רשאים לספק נתונים דרך אתר האינטרנט שלנו, ואנשים מתחת לגיל 16 אינם רשאים לספק זאת ללא הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים.

המשתמש מתחייב לאותנטיות ולאופי המעודכן של כל הנתונים המועברים ל-ENSO .ECOMMERCE, S.L והוא יהיה האחראי הבלעדי לכל הצהרות שגויות או לא מדויקות שנעשו.

www.gizupp.com כולל את סוגי המשתמשים הבאים:

משתמשים המספקים נתונים באמצעות כל אחד מהטפסים הזמינים: הנתונים האישיים המבוקשים על ידי .ENSO ECOMMERCE, S.L כולל את שם וכתובת הדואר האלקטרוני ואלה שמספק המשתמש בעת מילוי הטפסים.

משתמשים שמבצעים רכישות דרך החנות המקוונת שלנו: הנתונים שנמסרים על ידי המשתמש בתהליך הרכישה ונתוני הרכישה שבוצעו נאספים.

3.1. כללים ומגבלות שימוש למשתמשים בשירותים שלנו

המשתמש מתחייב במפורש לעשות שימוש ראוי בתכנים ובשירותים המוצעים ולא להשתמש בהם ל:

 • הפצת תוכן פלילי, אלים, פורנוגרפי, גזעני, שנאה כלפי זרים, פוגעני, או תוכן התומך בטרור או, באופן כללי, תכנים המנוגדים לחוק או לסדר הציבורי.
 • הכנסת וירוסי מחשב לרשת או ביצוע פעולות העשויות לשנות, להשחית, להפריע או לייצר טעויות או נזק למסמכים אלקטרוניים, נתונים או מערכות פיזיות והגיוניות של ENSO ECOMMERCE, S.L או צדדים שלישיים; וכן להפריע לגישה של משתמשים אחרים לאתר ושירותיו.
 • ניסיון לגשת לאזורים מוגבלים במערכות המחשבים של ENSO ECOMMERCE, SL או של צד שלישי, בכל מצב, לחילוץ מידע.
 • הפרה של זכויות קניין רוחני או תעשייתי, כמו גם הפרת סודיות המידע של ENSO ECOMMERCE, SL או צד שלישי.
 • התחזות למשתמש אחר, למנהל ציבורי או לצד שלישי.
 • לשכפל, להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות או בכל דרך אחרת לתקשר, לשנות או לערוך את התוכן באופן פומבי, אלא אם יש לכם את האישור של הבעלים של הזכויות המתאימות או שאתם רשאים כחוק
 • איסוף נתונים למטרות פרסום ושליחת נתוני פרסום מכל סוג ותקשורת למכירה או למטרות מסחריות אחרות ללא בקשה או הסכמה ראויה מראש.

3.2. נוהל במקרה של פעילויות שלא כדין

במידה ומשתמש או צד שלישי סבורים כי קיימות עובדות או נסיבות המגלות את אופיו הבלתי חוקי של השימוש בתוכן כלשהו ו / או בביצוע פעילות כלשהי בדפי האינטרנט הכלולים באתר או נגישים דרך האתר, עליהם לשלוח הודעה ל-ENSO ECOMMERCE, SL המזדהה את עצמם כנדרש, מפרטת את ההפרות לכאורה ומצהירה במפורש באחריותם כי המידע שנמסר בהודעה מדויק.

 1. מדיניות פרטיות

המשתמש יכול להתייעץ כיצד ENSO ECOMMERCE, SL משתמש בנתונים שלו ובאמצעי האבטחה המיושמים בקישור הבא: "מדיניות פרטיות"

 1. מדיניות עוגיות

ENSO ECOMMERCE, SL מתקין עוגיות במחשב המשתמש. למידע נוסף על עוגיות האתר שלנו, אנא בקרו בקישור הבא: "מדיניות העוגיות"

 1. הודעות

כל ההודעות והתקשורת בין משתמשים לבין ENSO ECOMMERCE, SL ייחשבו כיעילות, לכל מטרה, כאשר הן מתבצעות באמצעות דואר או דואר אלקטרוני או תקשורת טלפונית. על המשתמשים ליצור קשר עם ENSO ECOMMERCE, SL על ידי:

 • דואר לכתובת הבאה: ENSO ECOMMERCE, S.L. - Avenida Manuel Hermoso Rojas, 4, Planta 1, Oficina 12 - 38003, Santa Cruz de Tenerife, Spain
 • דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: info [at] gizupp.com
 1. קניין תעשייתי וקניין רוחני

כל תוכן האתר, כגון טקסטים, צילומים, גרפיקה, תמונות, אייקונים, טכנולוגיה, תוכנה, כמו גם העיצוב הגרפי וקודי המקור שלו, מהווים יצירה שנכסיה שייכים ל-ENSO ECOMMERCE, SL, ואף מזכויות הניצול עליהם לא ניתנות להבנה כהועברו למשתמש מעבר למה שנדרש בפירוש לשימוש הנכון באתר.

בקצרה, משתמשים הניגשים לאתר זה יכולים להציג את התוכן ולעשות במידת הצורך עותקים פרטיים מורשים ובלבד שהרכיבים המועתקים לא יועברו לאחר מכן לצדדים שלישיים, או מותקנים בשרתים המחוברים לרשתות, או שהם כפופים לשימוש מסוג כלשהו. ורק בזמן שהשירות פועל.

יתר על כן, כל הסימנים המסחריים, שמות המסחר או סמלי הלוגו מכל סוג המופיעים באתר הם רכושם של ENSO ECOMMERCE, SL, וייתכן שלא יתפרש כי השימוש באתר או הגישה אליו מקנים למשתמש זכויות כלשהן ביחס אליו.

הפצה, שינוי, העברה או תקשורת ציבורית של התכנים וכל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי ENSO ECOMMERCE, SL אסורה.  במקרה של אי ציות ENSO ECOMMERCE, SL תמשיך לנקוט בצעדים המשפטיים המתאימים.

 1. פטור מאחריות ושינוי הודעה משפטית זו

המידע המופץ באתר זה נועד למטרות מידע בלבד, ו-ENSO ECOMMERCE, SL שומרת לעצמה את הזכות להסיר או להשעות את הפצתו, כולה או חלקה, ולשנות את המבנה והתוכן של אתר זה ללא הודעה מוקדמת, ועשויה אפילו להגביל או לשלול גישה למידע כזה. ENSO ECOMMERCE, SL מנסה לשמור על איכות ועדכון של מידע זה, להימנע ולמזער טעויות אפשריות, אך ENSO ECOMMERCE, SL לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שנגרמו כתוצאה מהחלטות שהתקבלו על בסיס המידע המופץ; ולא בגלל אי דיוקים, השמטות או שגיאות הכלולים כאן, וגם לא לבעיות הנובעות מהשימוש באתר זה או בחיבור חיצוני אחר; ולא בגין נזק ו / או אובדן בתוכנה או בחומרה של המשתמש הנובעים מגישה לאתר זה.

המשתמשים מסכימים במפורש כי ENSO ECOMMERCE, SL לא תהיה אחראית לגישה בלתי מורשית או לשינוי של העברות או נתונים שלהם, לכל חומר או נתונים שנשלחו או התקבלו או לא נשלחו או התקבלו, או לכל עסקאות שנערכו דרך אתר האינטרנט שלה.

ENSO ECOMMERCE, SL שומרת לעצמה את הזכות לשנות הודעה משפטית זו באופן חד צדדי וללא הודעה מוקדמת בתנאים וההגבלות שנראה להם מתאימים, עם החובה היחידה להודיע למשתמש על השינויים שבוצעו, באמצעות www.gizupp.com

 1. חוסר תוקף חלקי

אם הוכרז שכל אחד מסעיפים אלה בטלים על ידי החלטה סופית של הרשות המוסמכת, יתר התנאים וההגבלות יישארו בתוקף, מבלי שיושפעו מהצהרת בטלות כאמור.

 1. הדין החל ובתי משפט מוסמכים

אתר זה כפוף להוראות החוק הספרדי והתקנות האירופיות החלות עליו.

כל סכסוך הנובע או בקשר לשימוש באתר או במוצרים כאלה יהיה כפוף לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט הספרדים במחוז S/C de Tenerife.

אם אתה צרכן סופי, שום דבר בסעיף זה לא ישפיע על זכויותיך על פי החקיקה הקיימת, ותוכל לבחור להגיש תלונה כדי לקבוע את זכויותיך ביחס לתנאים אלה בפני השופט או בתי המשפט התואמים את מגוריך.